Reklam på DigiBike´s

Skyltar

Vill ni synas lokalt?

Gör reklam via digibike!
Via oss kan du enkelt få din reklam på digibike´s hyrcyklar, ett rörligt medium som exponerar ditt buskap över ett större geografiskt område jämfört med fasta skyltar.

Fördelar med DigiBike

- Våra 200+ cyklar syns överallt då de är mobila
- Våra cyklar når en bred målgrupp
- Vi kan snabbt och enkelt byta ut reklamen efter behov

Reklamyta

Prislista


Prislista

Prislista

Prislista


OBS! Alla priser visas exkl moms


Kontakta oss för mer information

info@digibike.se